Volební program

Programový návrh

Vážení občané,

 • Třeboň je město, které má veškeré předpoklady pro to, aby bylo úspěšným městem.
 • Krásné město ovšem nečiní velké projekty, ale promyšlené a dotažené detaily.
 • Teprve město, které si dokáže všímat detailů, vytváří funkční celek.
 •  Jeden z podstatných detailů, který v současnosti Třeboni chybí, je nerozhádané a zodpovědné zastupitelstvo.
 • Jako případní zastupitelé budeme prosazovat přístup, který nebude nadřazovat osobní zájmy potřebám města.
 • Jako případní zastupitelé se budeme důsledně snažit, aby se občané Třeboně nemuseli stydět za projevy, které doposud provázely jednání zastupitelstva.
 •  Jsme si vědomi skutečnosti, že různé strany mají různá vidění a odlišné názory na situaci města, hodláme ale přerušit zažitý systém vzájemných osočování a následných negací, neboť tím nejpodstatnějším, tím, co si Třeboň zaslouží, je vývoj dopředu, nikoli přešlapování na místě v důsledku žabomyších válek.
 • Hlavní vizí, kterou vám předkládáme, je Třeboň jako město, které dokazuje, že i v České republice lze dosáhnout spolupráce bez doprovodných jevů nevraživosti a osobních ataků.
 • Věříme, že pokud dostaneme mandát k této vizi, stane se Třeboň skutečně místem, které v drobných a promyšlených detailech vytvoří skutečnou a funkční oázu jak pro návštěvníky, tak pro občany samotné.

Děkujeme.

Návrhy jednotlivých bodů programu:

Volební program místní organizace TOP 09 Třeboň, pro komunální volby 2014

 1. Vyrovnané hospodaření města. V případě potřeby financování projektu většího rozsahu mohou být s tímto záměrem plánované rozpočty přebytkové.
 2. Další rozvoj infrastruktury města, sloužící jak občanům města, tak i turistickému ruchu. Veřejné zakázky chceme, aby byly opravdu veřejné. Chceme, aby každý občan měl maximální přístup k informacím.
 3. Budeme prosazovat průhlednost výběrových řízení, a to zveřejňováním kriterií projektů, zveřejňováním skutečností o jejich stavu v průběhu akcí, před i po jejich dokončení. Občany pak chceme informovat o samotném průběhu celé veřejné zakázky, včetně projektu, stavebního dozorovaní, financování, a hlavně kdo zakázku vyhrál a proč. Informace o veřejných zakázkách chceme zpřístupnit pro občany formou průběžných informací pomocí internetu na stránkách města. Máme zájem podporovat místní firmy a živnostníky, máme zájem, aby se více ucházeli o městské zakázky.
 4. Věnovat větší pozornost seniorům. Podporovat využití stávajících školních prostor k dalšímu vzdělávání seniorů například v oblasti PC.
 5. Zabezpečit vypouštěcí stoku rybníku Svět v prostoru parku mezi ZŠ.
 6. Zajistit na webových stránkách města zveřejnění odkazů na významné portály, které mohou pomoci zájemcům o práci.
 7. Prověřit projekty a uzavřené smlouvy o výpůjčkách a pronájmech většího rozsahu, jejich zákonnost a plnění (např. golfové hřiště).
 8. Zveřejnit inzerci firem a drobných podnikatelů ve zvláštní rubrice Třeboňský Svět.
 9. Zefektivnit činnost městské policie a snížit náklady na jejich provoz, s větším zaměřením na veřejný pořádek.
 10. Opravy a úpravy obecních domů, (dům s pečovatelskou službou).
 11. Úpravy sportovišť a ledovou plochu dovést do stavu maximální využitelnosti.
 12. Boj proti komárům, vybudování kompostárny.
 13. Rekonstrukce lázní Berta, za podpory využití dotací.
 14. Rekonstrukce cyklostezek a jejich dovybudování.
 15. Zřízení útulku pro opuštěná zvířata.
 16. Budeme i nadále pokračovat již v započatých krocích vedoucích ke zrušení projektu „Protipovodňová opatření Rožmberk“.
 17. Zasadíme se o zrušení lázeňského časopisu  Pohoda a ukončíme vysílání Třeboňské lázeňské televize. Ušetřené prostředky budou použity výhradně ke zvýšení odměn pro zaměstnance lázní.