Vážení občané,

 • Třeboň je město, které má veškeré předpoklady pro to, aby bylo úspěšným městem.
 • Krásné město ovšem nečiní velké projekty, ale promyšlené a dotažené detaily.
 • Teprve město, které si dokáže všímat detailů, vytváří funkční celek.
 • Jeden z podstatných detailů, který v současnosti Třeboni chybí, je nerozhádané
  a zodpovědné zastupitelstvo.
 • Jako případní zastupitelé budeme prosazovat přístup, který nebude nadřazovat osobní zájmy potřebám města.
 • Jako případní zastupitelé se budeme důsledně snažit, aby se občané Třeboně nemuseli stydět za projevy, které doposud provázely jednání zastupitelstva.
 • Jsme si vědomi skutečnosti, že různé strany mají různá vidění a odlišné názory na situaci města, hodláme ale přerušit zažitý systém vzájemných osočování a následných negací, neboť tím nejpodstatnějším, tím, co si Třeboň zaslouží, je vývoj dopředu, nikoli přešlapování na místě v důsledku žabomyších válek.
 • Hlavní vizí, kterou vám předkládáme, je Třeboň jako město, které dokazuje, že i v České republice lze dosáhnout spolupráce bez doprovodných jevů nevraživosti a osobních ataků.
 • Věříme, že pokud dostaneme mandát k této vizi, stane se Třeboň skutečně místem, které
  v drobných a promyšlených detailech vytvoří skutečnou a funkční oázu jak pro návštěvníky, tak pro občany samotné.

Děkujeme.